+
cesta:
Úvodní stránka>CAD>MicroStation>MicroStation V8 2004 Edition>AccuDraw
menu:
tlacitkoCAD LeXikontlacitkonaše službytlacitkoCADtlacitkoBentley WebtlacitkoMicroStationtlacitkoMicroStation V8itlacitkoMicroStation XMtlacitkoMicroStation V8 2004 Editiontlacitko2D a 3DtlacitkoReferenční výkresytlacitkoHybridní kresbatlacitkoAccuDrawtlacitkoAplikační vývojové prostředítlacitkoNový formát DGNtlacitkoSpolupráce s jinými produktytlacitkoRedlinetlacitkoViewtlacitkoPowerDrafttlacitkoPower Rail Track V8itlacitkoSelect ServertlacitkoBuildingtlacitkoGeospatialtlacitkoRastrové produktytlacitkoProjectWisetlacitkoAplikacetlacitkoCeník Bentley produktů 2020tlacitkoCeník služeb - BentleytlacitkoSelecttlacitkoDiskusní skupinytlacitkoArchiv produktůtlacitkoFAQtlacitkohardwaretlacitkoo firmě
AccuDraw

AccuDraw

Obyčejná a rutinní práce v MicroStationu je rychlá a plynulá. Pomocí Nájezdu a AccuDraw lze snadno vytvářet prvky o zadaných rozměrech, v určených vzdálenostech a v přesných souřadnicích.

Nájezd nabízí uživateli klíčové body existujících prvků, popř. probíhající operaci může omezit geometrickou vlastností existujících objektů.

AccuDraw (tj. zadávání vzdáleností a rozměrů) je k dispozici kdykoliv - tedy nejen při vytváření nových prvků a objektů, ale i při manipulacích a různých úpravách existujících prvků. AccuDraw lze tedy využívat nejen při triviálních akcích typu Umístit vodorovnou úsečku dlouhou dvanáct metrů, ale i při konstruování speciálních objektů: Ocelový profil o zadané délce, kabelová trasa, jejíž jednotlivé segmenty jsou změřeny vzhledem k jednomu zaměřenému bodu, sendvičová stěna protažená k nosné konstrukci, umístění dveřního otvoru do určené stěny ve vzdálenosti od rohu stěny apod.

AccuDraw pomáhá i při práci ve 3D výkresech. Uživatel není nucen pracovat ve standardních 3D pohledech (půdorys, nárys, bokorys), 3D modely je možné vytvářet v axonometrickém pohledu, dokonce v něm může být nastaveno i jiné než rovnoběžné promítání. Je to umožněno tím, že AccuDraw v prostoru drží uživatelem určenou rovinu, a tak je možné ovládnout 3D prostor pomocí některé z uživatelem určených rovin. Nástroje, které vytvářejí 3D tělesa a plochy a provádějí s nimi následné manipulace, vědí, že se mají AccuDraw podřídit. Práce ve 3D výkresech je přehledná a uživatel, který zvládne zákonitosti MicroStationu a AccuDraw ve 2D výkresech snadno přivykne tomu, že dvojrozměrná obrazovka zobrazuje ještě jeden rozměr navíc.


Poslední úprava: 16.6.2008 14:10
(c) 2007-2020 axis, spol. s r.o.