+
cesta:
Úvodní stránka>CAD>MicroStation>MicroStation V8 2004 Edition>Hybridní kresba
menu:
tlacitkoCAD LeXikontlacitkonaše službytlacitkoCADtlacitkoBentley WebtlacitkoMicroStationtlacitkoMicroStation V8itlacitkoMicroStation XMtlacitkoMicroStation V8 2004 Editiontlacitko2D a 3DtlacitkoReferenční výkresytlacitkoHybridní kresbatlacitkoAccuDrawtlacitkoAplikační vývojové prostředítlacitkoNový formát DGNtlacitkoSpolupráce s jinými produktytlacitkoRedlinetlacitkoViewtlacitkoPowerDrafttlacitkoPower Rail Track V8itlacitkoSelect ServertlacitkoBuildingtlacitkoGeospatialtlacitkoRastrové produktytlacitkoProjectWisetlacitkoAplikacetlacitkoCeník Bentley produktů 2020tlacitkoCeník služeb - BentleytlacitkoSelecttlacitkoDiskusní skupinytlacitkoArchiv produktůtlacitkoFAQtlacitkohardwaretlacitkoo firmě
Hybridní kresba

Hybridní kresba

MicroStation V8 podporuje práci s rastrovými daty (obrázky), které používá jako podklad - vzniká tak kombinace vektorové kresby (prvky vzniklé pomocí nástrojů MicroStationu) a rastrového obrázku - tzv. hybridní kresba.

Rastrovým obrázkem může být naskenovaná (papírová) katastrální mapa nebo naskenovaný (papírový) stavební výkres, digitální fotografie zástavby nebo letecký snímek území. Rastrový podklad může být tvořen i kombinací různých obrázků, i v různých formátech (MicroStation V8 podporuje všechny standardní formáty rastrových obrázků). MicroStation V8 dokáže rastrové obrázky nejen rozmístit, ale i transformovat a ořezávat.

Vektorovou kresbu uživatel vytváří nad rastrovým podkladem a tento rastrový podklad může sloužit buď pouze jako (dočasný) pomocník při vytváření výkresu, nebo se stane trvalou nedílnou (a důležitou) součástí projektu. Viditelnost jednotlivých rastrových obrázků lze řídit různými způsoby: například určit pořadí, v jakém nad sebou leží, definovat průhlednost (určení průhledné barvy), průsvitnost, ořezání apod.


Poslední úprava: 16.6.2008 13:58
(c) 2007-2020 axis, spol. s r.o.