+
cesta:
Úvodní stránka>CAD>Select
menu:
tlacitkoCAD LeXikontlacitkonaše službytlacitkoCADtlacitkoBentley WebtlacitkoMicroStationtlacitkoBuildingtlacitkoGeospatialtlacitkoRastrové produktytlacitkoProjectWisetlacitkoAplikacetlacitkoCeník Bentley produktů 2022tlacitkoCeník služeb - BentleytlacitkoSelecttlacitkoDiskusní skupinytlacitkoArchiv produktůtlacitkoFAQtlacitkohardwaretlacitkoo firmě
Select

Bentley Select

Bentley Select je placená softwarová podpora, kterou si uživatel Bentley produktů kupuje jako nadstandardní službu. Bentley Select program pokrývá všechny licence všech Bentley produktů, které uživatel vlastní, podle typů produktů a jejich počtu je stanovena cena.

Příklady, kolik uživatel zaplatí za Bentley Select v závislosti na počtu licencí různých produktů.

Roční cena SELECTu se skládá (všechny ceny jsou uvedeny v korunách):

A. Poplatky za používání vlastněných licencí

ProduktCena za 1 licenci na 1 rok
MicroStation19 965,-
Bentley PowerDraft11 525,-
Bentley PowerMap11 525,-
I/RAS11 650,-
Descartes14 175,-

B. Poplatek za organizační jednotku - 7 625,-

Poznámka: Organizační jednotkou se rozumí firma/zákazník, který uzavírá SELECT smlouvu. U velkých firem a korporací je možné vytvořit více samostatných (nezávislých) organizačních jednotek, každá z nich pak může samostatně čerpat výhody Bentley SELECT programu (např. službu MySELECT CD).

Slevy

 • 5%, pokud se jedná o standardní roční platbu uhrazenou na počátku fakturovaného období.
 • 10%, pokud je Bentley SELECT smlouva uzavřena na 3 roky.
 • objemová sleva - závisí na výši celkovém obratu v Bentley produktech za poslední rok.

Dodatečné poplatky a přirážky

 • 26% pokud je Bentley SELECT smlouva uzavřena pouze na jeden rok.
 • Jednorázový poplatek ve výši 30% ceníkové ceny všech produktů, jejichž licence je starší než 7 let (MicroStation 95, PowerDraft 5.6 atp.).

Příklad

Firma uzavírá Bentley SELECT smlouvu na 3 roky (10 % sleva) a má již zakoupeny 2 MicroStationy, 3 PowerDrafty a 1 I/RAS.
ProduktPočet Cena za 1 licenciCelkem
MicroStation 2 19 965,- 39 930,-
PowerDraft 3 11 525,- 34 575,-
I/RAS 1 11 650,- 11 650,-
Celkem za produkty 86 155,-
Poplatek za org. jedn. 7 625,-
Mezisoučet 93 780,-
Výsledný roční SELECT poplatek po slevě 10% 84 402,-
Poznámka: Ve výsledném ročním poplatku nejsou zahrnuty objemové slevy.

Uživatel si Bentley Select zakupuje na určité časové období (např. 2 roky), po uplynutí této doby je možné Bentley Select buď prodloužit, nebo ukončit. Uživatel, který s Bentley Selectem skončí, ztrácí pochopitelně výhody, které tento program přináší, avšak zůstává "obyčejným" Bentley uživatelem, licence, jež vlastní, mu zůstávají a může je provozovat bez jakýchkoliv omezení.
Může se "odhlášený" Bentley Select uživatel stát (někdy později) opět aktivním Bentley Select uživatelem?
Ano, avšak je třeba v takovém případě zpětně doplatit dobu, kdy uživatel Bentley Select program nepoužíval. Příklad: V lednu 2001 byla Bentley Select smlouva ukončena. Tři roky uživatelé Bentley Select program nepotřebovali, avšak v lednu 2004 bylo rozhodnuto Bentley Select smlouvu obnovit. Při obnovení smlouvy je nutné tyto tři roky doplatit, jako kdyby uživatel celou tuto dobu výhody Bentley Select programu využíval.

Bentley Select zahrnuje tyto služby:

 • Bezplatný upgrade produktů, a to nejen při takzvaných "malých" upgradech (např. MicroStation V8 -> MicroStation V8.1), ale i při "velkých" upgradech (např. MicroStation/J -> MicroStation V8.1). Je tak možné provádět i upgrade "skokem" a vynechat tak několik postupných verzí (např. MicroStation 95 -> MicroStation V8.1). Důležitá poznámka: Upgrade jakéhokoliv produktu nelze provést jinak, pouze a jenom pomocí služby Bentley Select.
  Praktické výhody

  Uživatel má neustále k dispozici poslední verze používaných programů. Základní Bentley produkty (MicroStation, PowerDraft, ...) jsou zpravidla jednou za 3 měsíce aktualizovány (tzv. "nová setinková verze".) Tyto aktualizace přinášejí drobná vylepšení (např. podpora nových formátu DWG) a především odstraňují průběžně nalezené chyby a nedostatky.


 • Technická podpora. Bentley Select uživatel může využívat neomezenou technickou podporu, a to jak od firmy Bentley, tak i od Bentley partnera (firmy, která uživateli zajišťuje základní servis). Uživatel při podpisu Bentley Select smlouvy určí, jaký autorizovaný obchodní partner firmy Bentley mu bude zajišťovat základní servis.
  Bližší vysvětlení

  Neomezená technická podpora (bohužel) neznamená, že všechny problémy Bentley Select zákazníka budou ihned řešeny a ihned vyřešeny. Bentley Select zákazník má při řešení problémů jak u Bentley partnera, tak i u Bentley samotných nejvyšší prioritu a Bentley garantují, že na e-mailový dotaz Select zákazník dostane z Bentley evropské centrály (support@bentley.nl) odpověď do 4 hodin. Tato odpověď však může být i ve tvaru: "...problém je podstoupen dalšímu řešení..." nebo "...problém je v aktuální verzi produktu neřešitelný, tato chyba bude v následující verzi odstraněna...". Stručně řečeno: Select zákazník má při řešení technických problémů oproti obyčejnému uživateli určitá privilegia, avšak nikoliv záruku, že jeho problém bude vyřešen.


 • Možnost používat zdarma aplikaci SelectServer, která zajistí přidělování jednotlivých licencí na Bentley produkty po síti, podle potřeby uživatelů (tzv. síťová licence). SelectServerová licence je časově omezená na dobu trvání Select kontraktu. Pokud uživatel Select smlouvu prodlouží, je mu poskytnuta SelectServerová licence na další období. Nutné podmínky pro provoz aplikace SelectServer: Funkční síť s protokolem TCP/IP, nepřetržitě běžící server s operačním systémem Windows 2000, XP (aplikace SelectServer běží na serveru nepřetržitě jako služba Windows).
  Praktické výhody

  Síťové přidělování licencí (pomocí aplikace Selectserver) například zajistí, že firma, jež má zakoupeny pouze 3 licence na MicroStation, může MicroStationy používat na libovolném počtu počítačů (v rámci jedné sítě). MicroStation při spuštění nekontroluje "lokální" licenci na svém disku, ale vyšle dotaz na firemní server, zda je ještě nějaká licence volná. Pokud počet spuštěných MicroStationů ve firmě v daném okamžiku dosud nenaplnil přidělenou kvótu (v tomto případě 3), pak je serverem licence přidělena a MicroStation je spuštěn. Jinak řečeno: MicroStation může být ve firmě nainstalován libovolněkrát, ale spuštěn v jednom okamžiku může být maximálně do počtu zakoupených licencí. Pokud na některého uživatele již licence nezbude, je možné (ve spolupráci s administrátorem sítě) licenci odebrat někomu, kdo právě MicroStation nepotřebuje. (Jednoduše řečeno: Administrátor může násilně MicroStation uživateli ukončit a odebranou licenci poskytnout "důležitějšímu" pracovníkovi.)


 • Licence na všechny inženýrské konfigurace (oborová řešení). Uživatel, jenž si zakoupil licenci na MicroStation, může používat jednu ze čtyř tzv. inženýrských konfigurací (TriForma, GeoGraphics, CivilPak, Schematics) - jedná se o nadstavby pro jednotlivá oborová řešení. Select uživatel může prostřednictvím aplikace SelectServer využívat licenci na všechny inženýrské konfigurace.
 • Pronájem licencí. Aplikaci SelectServer je možné využít i jako prostředek pro dočasné rozšíření portfolia stávajících licencí. Zákazník si (za určitý poplatek) pronajme licence, které jsou dočasně začleněny do aplikace SelectServer.
  Praktické výhody

  Pronájem licencí je výhodný v situaci, kdy je "práce až nad hlavu "a aktuální počet licencí nestačí pokrýt zájem uživatelů o MicroStation. Zákazník uzavře s Bentley dodatek k SELECT smlouvě a za určitý poplatek je aktualizován hromadný licenční soubor pro aplikaci SelectServer. Po určenou dobu může zákazník využívat více licencí těch Bentley produktů, které má již zakoupeny.


 • Používání Bentley Redline zdarma. Aplikace SelectServer umožňuje automatické přidělování neomezeného počtu licencí na program Bentley Redline (Prohlížení a Redline-poznámkování DGN a DWG výkresů).
 • Při nákupu nových licencí Bentley produktů dostává Select zákazník automaticky slevu 7%. Zákazník získává licenční certifikát se sériovým číslem produktu. Na základě tohoto certifikátu je mu poskytnuta nová licence. Pokud zákazník používá rozdělování licencí pomocí programu SelectServer, je tato nová licence automaticky zahrnuta do síťové licence. Při nákupu nových licencí zákazník neobdrží žádnou tištěnou dokumentaci.
 • Domácí licence (home licensing). Každá licence MicroStationu a PowerDraftu má pro Select uživatele k dispozici "doplňkovou" licenci pro domácí použití. Uživatel si může nainstalovat produkt na druhý (zpravidla domácí) počítač a vyžádat si speciální (domácí) licenční soubor, jenž je časově omezen délkou trvání Select kontraktu.
 • Možnost testování produktů Bentley. Select uživatel má neomezený přístup ke všem Bentley produktům. Může si jakýkoliv z nich nainstalovat a provozovat s tzv. dočasnou licencí, kterou mu poskytne Bentley partner na vyžádání.
  Praktické výhody

  Uživatel si může vyzkoušet libovolný Bentley produkt, aniž by ho musel zakoupit, nebo si ho pronajmout. Dočasná licence zajistí, že během vyzkoušení se produkt chová stejně, jako s regulérní licencí.


 • SELECT vylepšení (Select Enhancements) Select zákazníci mohou zdarma používat pomůcky, utility a různá vylepšení stávajících produktů. Jedná se zpravidla o užitečné drobnosti - např. podpora méně standardních tiskáren a plotrů, vyspělé a komplikovanější metody vizualizace a animace, vzorová a ukázková data, kontrola stavu kót, nástroje pro převod do jiných formátů, vylepšení standardních nástrojů apod.
  Příklad

  (trochu historický, avšak typický) Raster Manager, který je již nedílnou součástí MicroStationu V8, byl k dispozici již ve verzi MicroStation/J, a to jako Select vylepšení pro Select uživatele. Většina Select vylepšení je postupně začleňována do výbavy MicroStationu a jiných produktů. Select uživatel má tedy výhodu v tom, že tato vylepšení může používat ještě předtím, než jsou definitivně přidána ke "standardní výbavě".


 • Beta testování a Release Candidate. Select uživatel má možnost se zúčastnit Beta testování nových verzí a nových produktů. Firma Bentley nyní dává k dispozici pro vyzkoušení a připomínkování i tzv. Release Candidate verze nových produktů, jedná se o finální beta verzi, v níž už nebude měněno grafické rozhraní a funkčnost, pouze se budou odstraňovat nalezené chyby.
 • Služba MySELECT CD. Pomocí webovského formuláře si Select zákazník objedná CD, na němž budou připraveny instalační sady zvolených Bentley produktů - mohou mezi nimi být různé jazykové mutace, různé verze a také produkty, které Select zákazník nemá zakoupeny. Každý Select uživatel si může nechat vytvořit a zaslat až 5 MySELECT CD za 3 měsíce. Služba je bezplatná. CD zákazník obdrží poštou zpravidla do 3 pracovních dnů.
  Poznámka pro pamětníky

  Dříve Select zákazníci obdrželi od Bentley po uzavření Select smlouvy tzv. Bentley Select Product Library - velikou krabici s přibližně 30 CD, na nichž byly připraveny instalační sady všech Bentley produktů ve všech (dostupných) jazykových mutacích. Tato krabici již dodávána není a je nahrazena právě službou MySELECT CD. Jednotlivé produkty je také možné "stahovat" přímo z webovských stránek SelectServices On Line.


Exkluzivní přístup na Web SELECTServices OnLine. Všechny akce spojené s využíváním výhod programu Bentley Select uživatelé provádějí na webovských stránkách selectservices.bentley.com.

Mám pomalý internet, nebo ho nemám vůbec!

V takovém případě se obraťte na pracovníky firmy axis, kteří vám pomohou a požadovaná data pro vás připraví (např. na CD).


Tyto stránky jsou do určitého okamžiku přístupny komukoliv a teprve v okamžiku, kdy (jakýkoliv) čtenář požaduje "SELECT" akci, je požádán, aby zadal přístupový kód a heslo. Tento kód a heslo obdrží každý nový Select uživatel e-mailem z evropské centrály firmy Bentley.

Bentley Select - úvodní obrazovka (www.axis.cz)Na úvodní obrazovce SelectServices On Line naleznete vlevo nahoře základní rozcestník (Stahování a aktualizace; Pomocné nástroje; Můj účet; Dokumentace). Tyto čtyři základní volby jsou rozepsány ve střední části této stránky.

Bentley Select - sekce download (www.axis.cz)

V části Downloads (Stahování) je možné si vybrat, zda si uživatel nechá připravit MySELECT CD, nebo zda bude instalační sadu stahovat pomocí možnosti Web Downloads. Na úvodní stránce Web stahování je třeba zadat vyhledávací kritéria - v jaké aplikační skupině se hledaný produkt (hledané produkty) nachází, jazykovou mutaci a časové rozmezí, v němž byly produkty zveřejněny. Bentley Select - sekce stažení SW (www.axis.cz)Po klepnutí na tlačítko Search se provede vyhledávání v databance Bentley produktů a v prohlížeči je zobrazen seznam produktů, které splňují zadaná kritéria. Bentley Select - seznam produktů (www.axis.cz)V přehledných kolonkách najdete plné označení verze, datum, kdy byla uvolněna, jaký je potřeba "další" software a v jaké kategorii tento produkt je veden: Například je uvolněn pro používání v rámci Select programu - "SELECT Release Products", jedná se o předběžnou (finální beta) verzi - "SELECT Release Candidates", apod. Název produktu je odkazem na podrobnější popis, tlačítko Downolads spustí stahování. Stahovat však mohou pouze a jenom SELECT zákazníci, resp. ti, kteří znají a zadají do formuláře kód a heslo, které jim bylo zasláno poté, co uzavřeli Select smlouvu.Bentley Select - přihlášení (www.axis.cz)

Z nalezených produktů (které vyhovují zadanému kritériu) je možné zaškrtnutím určit ty, jenž budou buď staženy (Downloads), nebo vypáleny (Burns). Tlačítkem Pokračovat (Continue) přejděte na další stránku. Zde je třeba zvolit Způsob doručení (Delivery Method) - buď si vybrané produkty stáhnete (Downloads), nebo si je necháte bezplatně doručit (zpravidla do 3 dnů) poštou na připraveném CD (Burns). Stahovat a vypalovat si můžete i produkty, které nemáte zakoupeny, jako SELECT zákazník si je můžete vyzkoušet s tzv. dočasnou licencí, kterou vám poskytnou na požádání pracovníci firmy axis. Před potvrzení stahování/vypalování je ještě třeba přečíst a odsouhlasit podmínky (SELECTservices Online Legal Terms of Use). Pokud stahujete, pak stažení jednotlivých vybraných produktů spustíte na další stránce pomocí odkazů, pokud chcete vypálit CD, pak je třeba ještě potvrdit (popř. doplnit a upravit) potřebné údaje - vaše jméno, sídlo firmy apod. - aby k vám vypálené CD dorazilo poštou bez objížděk.

Bentley Select - sekce Můj účet (www.axis.cz)Stránky SelectServices On Line slouží i ke správě licencí (např. k provedení upgradu licencí) a k určení, jaká práva a možnosti mají jednotliví zaměstnanci. Pokud v základním rozcestníku klepnete na položku "Můj účet" (My Account), zpřístupní se položky pro správu licencí (Rubrika License Tool, odkaz Manage License) a pro určování přístupových práv pro zaměstnance (Permission). Spravovat je možné buď jednotlivou licenci - pak je nutné zadat její sériové číslo, nebo - doporučený postup - zaškrtnout možnost "View all serial numbers" (Prohlédnout si všechny licence).Bentley Select - správa licencí (www.axis.cz) Po klepnutí na tlačítko "Submit" se otevře tabulka, v níž jsou uvedeny všechny aktuální licence.Bentley Select - aktuální licence (www.axis.cz) V této tabulce je možné:

 • aktualizovat licenci, pokud je uvolněna nová verze produktu (sloupec "Update")
 • požadovat vygenerování aktualizované licence pro nový název počítače (sloupec "Computer Name")
 • vyžádat si domácí licenci.

Oprávněný pracovník (tzv. "primary contact") má právo měnit přístupová práva (Permission) jednotlivým pracovníkům, kteří mají přístup na stránky SELECTServices On Line. V přehledném seznamu vybere jméno a v následujícím dialogu určí pomocí šipek, jaká práva konkrétní pracovník má (pravý sloupec) a jaká povolena nemá (levý sloupec).Bentley Select - změna práv (www.axis.cz)

Je to složité?

Pokud se nechcete prodírat houštinou stránek na SELECTServices On Line, pak vám základní úkony při správě vašich licencí a stahování produktů zajistí pracovníci firmy axis. Stačí je o to požádat a sdělit jim váš přístupový kód a heslo.


Jak se uzavírá Bentley SELECT smlouva?

 • Zákazník se stává členem programu Bentley SELECT podepsáním smlouvy (ze strany Bentley) a zaplacením první platby. Smlouva je uzavírána prostřednictvím Bentley partnerů, kteří zajišťují základní podporu zákazníků, a to na jeden, dva nebo tři roky.
 • Fakturaci za služby spojené s Bentley SELECT provádí přímo Bentley Europe B.V., a to v korunách v aktuálním kurzu.
 • Uživatel uzavírá základní "Smlouvu o programu SELECT", která obsahuje přílohy s bližší specifikací podmínek. Spolu s touto smlouvou je nutno vyplnit a podepsat přílohu se seznamem produktů, podle níž je proveden výpočet ceny.
 • Ve chvíli, kdy uživatel uzavírá program Bentley SELECT, musí do něj zahrnout všechny licence. Rovněž každou novou (dokupovanou) licenci musí uživatel dodatečně pokrýt. Uživateli je následně vyfakturována doplňková částka a další pravidelná platba je o přidané licence navýšena.

Galerie

Bentley Select - úvodní obrazovka (www.axis.cz)Bentley Select - sekce download (www.axis.cz)Bentley Select - sekce stažení SW (www.axis.cz)Bentley Select - seznam produktů (www.axis.cz)Bentley Select - přihlášení (www.axis.cz)Bentley Select - sekce Můj účet (www.axis.cz)Bentley Select - správa licencí (www.axis.cz)Bentley Select - aktuální licence (www.axis.cz)Bentley Select - změna práv (www.axis.cz)Bentley Select - změna práv (www.axis.cz)


Poslední úprava: 17.6.2008 10:48
(c) 2007-2023 axis, spol. s r.o.