+
cesta:
Úvodní stránka>CAD>MicroStation>MicroStation XM
menu:
tlacitkoCAD LeXikontlacitkonaše službytlacitkoCADtlacitkoBentley WebtlacitkoMicroStationtlacitkoMicroStation V8itlacitkoMicroStation XMtlacitkoMicroStation V8 2004 EditiontlacitkoRedlinetlacitkoViewtlacitkoPowerDrafttlacitkoPower Rail Track V8itlacitkoSelect ServertlacitkoBuildingtlacitkoGeospatialtlacitkoRastrové produktytlacitkoProjectWisetlacitkoAplikacetlacitkoCeník Bentley produktů 2022tlacitkoCeník služeb - BentleytlacitkoSelecttlacitkoDiskusní skupinytlacitkoArchiv produktůtlacitkoFAQtlacitkohardwaretlacitkoo firmě
MicroStation XM

Co je nového v MicroStationu V8 XM

Český MicroStation V8 XM byl uvolněn dne 25. 10. 2006. Získat ho může každý uživatel, který má zakoupen program SELECT, a to obvyklým způsobem - stažením nebo připravením MySELECT CD. Stačí se přihlásit na SelectServicesOnLine (selectservices.bentley.com).

Odlišné (vyšší) nároky na provoz

Oproti předešlým verzím je tato verze náročnější na hardware a i na operační systém. Podrobně jsou nároky a omezení vypsány v Readme souboru, zde přinášíme jen některé zásadní informace:

 • Tuto verzi není možné provozovat na Windows 98 a Windows NT.
 • Pro provoz je nutné mít několik rozšíření Windows, proto je třeba před instalací nainstalovat tzv. Software Prerequisites pack - sadu programů, bez nichž program nepůjde spustit. (Microsoft .NET Framework 1.1, DirectX 9c, MSXML 4 (plus Service Pack 2), VBA 6.4, Microsoft .NET hotfix 890950, Microsoft .NET hotfix 891792) Tuto instalační sadu je nutné stáhnou (nechat si vypálit na MySELECT CD). Při výběru MicroStationu na SelectServicesOnLine je možné snadno určit, že se bude stahovat (vypalovat na MySELECT CD) i tento Pack.

Licence

Již není používána licence vázaná na jméno počítače. Uživatel obdrží z Bentley Licenční Centrály aktivační kód, který zadá do dialogu Správce Licencí. Licence je pak "evidována" na centrálním Bentley licenčním serveru a MicroStation (PowerDraft, popř. jiný Bentley produkt) si ji zde "vyzvedává". Tento přístup přináší uživateli novou povinnost - během měsíční periody musí být alespoň jednou připojen k Internetu, aby si MicroStation (PowerDraft, popř. jiný Bentley produkt) mohl na centrálním licenčním serveru ověřit platnost licence.

Pokud uživatel používá program na síťové přidělování licencí - SELECTServer - pak je třeba tento program aktualizovat na XM verzi a zároveň Bentley licenční centrálu požádat o nový SELECTServerový licenční soubor. SELECTServer dokáže přidělovat i starší verze licencní (V8 2004 Edition, V8.1, V7,...) pomocí interní služby, která se nazývá Gateway.

Instalace

Instalační program je mírně odlišný, jedinou zásadní novinkou je naprosté oddělení adresáře Workspace od zbytku MicroStationu.

Dříve: Program FilesBentleyWORKSPACE
Nyní: documents and setingsall usersdata aplikacíDocumentsBentley WORKSPACE

Při instalaci je možné polohu adresáře WORKSPACE zadat libovolně.

Datová kompatibilita s předešlými verzemi

Bentley tvrdí, že nová verze je a bude kompatibilní s MicroStationem V8 2004 Edition (8.05.xx.xx) - jak soubory typu DGN, CEL, dgnlib, tak i zdrojové soubory RSC a aplikace (MA, VBA). Toto tvrzení je však třeba prověřit.

Některé základní novinky

Podrobný seznam novinek (heslovitý) naleznete ve standardním Readme souboru (readme_microstation.chm), kapitola What s New. Podrobněji jsou novinky popsány v Helpu (What s New). Pro rychlejší orientaci v anglické verzi, budu v závorce uvádět anglické ekvivalenty českých termínů. V popisu si neodpustím několik subjektivních poznámek.

Uživatelský vzhled

 • hlavní panel je roztržen, až budete hledat nástroj Umístit Smartline, tak, prosím, zachovejte klid, já ho hledal asi 10 minut...
 • Při rozbalení panelu se objeví i názvy nástrojů.
  Při rozbalení panelu se objeví i názvy nástrojů.
 • Panely nyní nelze vytrhávat osvědčeným způsobem "chytni a táhni". Je třeba vybrat položku v rozbalovací nabídce.
 • Lze určit, že dialog (každý zvlášť) bude průhledný (pravé tlačítko na titulku), pod dialog je vidět, nelze však pod ním kreslit.
  Lze určit, že dialog (každý zvlášť) bude průhledný (pravé tlačítko na titulku), pod dialog je vidět, nelze však pod ním kreslit.
 • Ovladače pohledů jsou pod titulkem okna, v přednostním nastavení lze určit, kde budou zobrazeny.
  Ovladače pohledů jsou pod titulkem okna, v přednostním nastavení lze určit, kde budou zobrazeny. Pomocí nové ikonky lze otevřít dialog Atributy pohledu. V atributech pohledu je možnost zapnout průhlednost prvků.
  V atributech pohledu je možnost zapnout průhlednost prvků.
 • Doplněný dialog pro definici tlačítek na myši.

Průhlednost

Lze nastavit průhlednost (0% až 100%)

Průhlednost (0% až 100%) lze nastavit pro:

 • Prvky (jako atribut)
 • Vrstvy (jako atribut)
 • Referenční výkresy (jako atribut)
 • Rastrové obrázky (jako atribut)
 • Dialogová okna (jako speciální možnost)

Priorita

Pomocí tohoto koeficientu lze určit, v jakém pořadí se prvky budou vykreslovat/tisknout. Priority lze přiřazovat

 • Prvkům
 • Vrstvám
 • Referenčním výkresům
 • Rastrovým obrázkům

Námět pro výzkumníky: Nemám prakticky vyzkoušeno, co se stane, když má prvek nějakou prioritu a leží ve vrstvě s jinou prioritou a celé je to v referenčním výkresu s ještě o něco jinou prioritou...

AccuDraw

AccuDraw bylo obohaceno několika efekty a několika užitečnými novinkami

AccuDraw bylo obohaceno několika efekty a několika (snad) užitečnými novinkami:

 • Lze určit barvu vyplnění kompasu AccuDraw, kompas je pak lépe vidět.
 • Souřadnice, které se vypisují při akci v dialogu AccuDraw, je možné zobrazovat přímo u kurzoru.
 • Není-li okno AccuDraw aktivní, kompas zešedne, velmi užitečné, protože uživatel ihned vidí v pohledu, že je třeba dialog AccuDraw zaktivovat.
 • Při práci ve 3D modelu a v polárních souřadnicích je k dispozici (relativní) Z souřadnice, kompas je možné pomocí této položky snadno přenést do různých "výšek".
 • Několik nových AccuDraw klávesových zkratek: RE - natočení kompasu podle existujícího prvku, stačí jen dotyk pružným nájezdem. RV - točí celým pohledem podle "zajímavých" (rozuměj: mnou neobjevených) pravidel. HS - přepíná pružný nájezd. Zbývající nové zkratky (HA, HU) jsem neměl to štěstí pochopit, zkuste si to i vy!

Spolupráce s AutoCAD daty

 • Podpora AutoCAD 2006 DWG
 • Vylepšená podpora pro DWG formát jednotek
 • Podpora souborů 3D Studio (.3DS)
 • Podpora 3D Studio palet materiálů (.MLI)

Databázové rozhraní

K dispozici je nyní novinka: Bentley Universal Database Connection. V tomto okamžiku o ní nemohu nic říci.

Historie výkresů

Řada vylepšení, která snad pomohou k tomu, aby tato možnost mohla být používána. Historii lze nyní z výkresu odstranit, je (prý) zajištěna integrace do ProjectWise apod.

Kótování

Nový dialog pro nastavení kótovacích stylů, původní už není možné otevřít

Nový dialog pro nastavení kótovacích stylů, původní (asi) už není možné otevřít... Tento nový dialog byl připraven (jako alternativa pro definování kótovacích stylů) již pro verzi 8.05.02.xx

Kreslení

 • Při některých nástrojích (Umístit úsečku/oblouk) je možné zapnout přepínač Solution, jehož smysl jsem i přes usilovnou snahu nepochopil... Zkuste to vy!
 • Při umístění oblouku je možné vybrat více způsobů a je možné explicitně určit, jakým směrem (po nebo proti směru hodinových ručiček) se oblouk bude rozvíjet.
  Při umístění oblouku je možné vybrat více způsobů a je možné explicitně určit, jakým směrem (po nebo proti směru hodinových ručiček) se oblouk bude rozvíjet.

Výběrové množina

 • Je zrušen nástroj Vybrat prvek, zůstal pouze Výkonný výběr (PowerSelector), který, díky několika vylepšením, zrušenou funkci snadno nahradí.
 • Pokud je ve výběrové množině více než jeden prvek, lze nyní pomocí nové ikonky zviditelnit úchyty vybraných prvků.
  Pokud je ve výběrové množině více než jeden prvek, lze nyní pomocí nové ikonky zviditelnit úchyty vybraných prvků.

Šablony prvků

Pomocí XML souborů lze definovat šablonu (předpis, jaké má mít prvek atributy). Uživatel pak může nastavit aktivní atributy prvku (barva, vrstva, typ a tloušťka čáry) nikoliv pomocí obvyklých čtyř voleb, nýbrž jedním výběrem šablony. Definování šablon se provádí v dialogu, který se otevře volbou WorkSpace/Customize.

Vytvoření viditelných hran

Přidána nová možnost výpočtu: metoda Parasolid a několik dalších vylepšení - například rozdělení výstupního souboru na "dlaždice" (tiling).

Ohrada

Ohradu lze pojmenovat a definici ohrady je možné ve výkresu, v pohledu je možné mít více ohrad najednou, plochu ohrady je možné podbarvit.

Ohradu lze pojmenovat a definici ohrady je možné ve výkresu, v pohledu je možné mít více ohrad najednou, plochu ohrady je možné podbarvit.

Barva prvku

Barvy prvků (aktivní atribut prvku) je nyní možné nastavovat v plných barvách (TrueColor). Lze si uživatelsky definovat barevné knihy (ColorBook), v nichž jsou připraveny barevné odstíny pro aktivní barvu. Uživatel při výběru aktivní barvy má tyto možnosti:

 • Aktivní barva z dříve používané tabulky barev.
 • Barva je ručně namíchána pomocí poměru RGB.
  Barva je ručně namíchána pomocí poměru RGB.
 • Barva je vybrána z předem připravené barevné knihy.

Vrstvy

 • Průhlednost a priorita jako atribut vrstvy.
 • Zpřehlednění dialogů Správce vrstev a Zobrazení vrstev, místo názvů sloupců jsou nyní ikonky, pořadí sloupců v seznamu vrstev je možné měnit.
  Místo názvů sloupců jsou nyní ikonky, pořadí sloupců v seznamu vrstev je možné měnit.

Správce projektu

Nový dialog a nové možnosti. V projektu lze udržovat napojení (vazbu) mezi výkresy, modely a uloženými pohledy. V projektu je možné udržovat nejen výkresy a rastrové soubory, nýbrž i soubory PDF, DOC, XLS apod.

Modely

Je možné modely propojovat pomocí Správce projektu. Lze se vracet k předešlému otevřenému modelu.

Informace o prvku

Dialog je zcela přepracován, nabízí možnost editovat přímo geometrii analyzovaného prvku. Můj první dojem: rozpačitý zmatek, třeba budete k této novince shovívavější...

Dialog je zcela přepracován, nabízí možnost editovat přímo geometrii analyzovaného prvku.

Tisk

Řada drobných vylepšení, zohlednění plných barev, průhlednosti apod.

Raster Manager

Raster Manager

 • Ikony pro spuštění "Raster Manager nástrojů" - podobně jako v dialogu Referenční výkresy.
 • Sloupce v seznamu lze přehazovat.
 • Priorita zobrazování jednotlivých rastrových obrázků.
 • Správce vyrovnávací paměti.
 • Podpora nových rastrových formátů (CRL, LRD, MPF, RST, JPG2000, ECW,...).

Referenční výkresy

Referenční výkresy

 • Při připojování lze (jako "uložený pohled") použít uloženou ohradu.
 • Průhlednost a priorita při zobrazování celé reference.

Vizualizace

Nové možnosti dialogu pro definici animační sekvence (první změna a vylepšení tohoto modulu od roku 1997).

Nové možnosti dialogu pro definici animační sekvence.

Na závěr...

Pokud budeme mít k nové verzi nějaké dotazy nebo zajímavé poznatky, obraťte se buď na mne, nebo na diskusní skupinu.

Galerie

Při rozbalení panelu se objeví i názvy nástrojů.Lze určit, že dialog (každý zvlášť) bude průhledný (pravé tlačítko na titulku), pod dialog je vidět, nelze však pod ním kreslit.Ovladače pohledů jsou pod titulkem okna, v přednostním nastavení lze určit, kde budou zobrazeny.V atributech pohledu je možnost zapnout průhlednost prvků.Lze nastavit průhlednost (0% až 100%)AccuDraw bylo obohaceno několika efekty a několika užitečnými novinkamiNový dialog pro nastavení kótovacích stylů, původní už není možné otevřítPři umístění oblouku je možné vybrat více způsobů a je možné explicitně určit, jakým směrem (po nebo proti směru hodinových ručiček) se oblouk bude rozvíjet.Pokud je ve výběrové množině více než jeden prvek, lze nyní pomocí nové ikonky zviditelnit úchyty vybraných prvků.Ohradu lze pojmenovat a definici ohrady je možné ve výkresu, v pohledu je možné mít více ohrad najednou, plochu ohrady je možné podbarvit.Barva je ručně namíchána pomocí poměru RGB.Místo názvů sloupců jsou nyní ikonky, pořadí sloupců v seznamu vrstev je možné měnit.Dialog je zcela přepracován, nabízí možnost editovat přímo geometrii analyzovaného prvku.Raster ManagerReferenční výkresyNové možnosti dialogu pro definici animační sekvence.


Poslední úprava: 13.6.2008 12:51
(c) 2007-2024 axis, spol. s r.o.