+
cesta:
Úvodní stránka>CAD>MicroStation>MicroStation V8 2004 Edition>Referenční výkresy
menu:
tlacitkoCAD LeXikontlacitkonaše službytlacitkoCADtlacitkoBentley WebtlacitkoMicroStationtlacitkoMicroStation V8itlacitkoMicroStation XMtlacitkoMicroStation V8 2004 Editiontlacitko2D a 3DtlacitkoReferenční výkresytlacitkoHybridní kresbatlacitkoAccuDrawtlacitkoAplikační vývojové prostředítlacitkoNový formát DGNtlacitkoSpolupráce s jinými produktytlacitkoRedlinetlacitkoViewtlacitkoPowerDrafttlacitkoPower Rail Track V8itlacitkoSelect ServertlacitkoBuildingtlacitkoGeospatialtlacitkoRastrové produktytlacitkoProjectWisetlacitkoAplikacetlacitkoCeník Bentley produktů 2020tlacitkoCeník služeb - BentleytlacitkoSelecttlacitkoDiskusní skupinytlacitkoArchiv produktůtlacitkoFAQtlacitkohardwaretlacitkoo firmě
Referenční výkresy

Referenční výkresy

Uživatel není při práci omezen tím, že používá v daný okamžik pouze jeden (tzv. aktivní) výkres, tj. výkres, který průběžně vytváří. Pomocí referenčních výkresů může uživatel kromě vytvářeného výkresu vidět a využívat i výkresy jiné, které však (v tomto okamžiku) nemá možnost upravit.

Význam referenčních výkresů je především v tom, že uživatel na své obrazovce aktivně využívá práci jiných členů pracovního týmu nebo i podklady připravené jinými firmami a státními institucemi. Uživatel se nemusí starat o to, zda referenční výkresy jsou aktuální, zda nadřízený kolega nebo instituce provedli v referenčním výkresu změny, neboť referenční výkresy se aktualizují automaticky.

Praktický přínos tohoto principu je velký. Například architekt projektující územní plán města může jako referenční výkresy využívat nejen svoje dílčí návrhy (umístěné na místním serveru), ale i výkresy - např. sousední čtvrť - kolegů, které jsou vytvářeny paralelně (firemní server). Navíc - jako základní podkladová informace - může sloužit katastrální mapa publikovaná, spravovaná a aktualizovaná na Internetu.

Ačkoliv není možné referenční výkres (resp. prvky v něm) měnit, je možné s ním manipulovat jako s celkem: referenční výkres je možné zobrazovat v určeném měřítku (tedy v jiném, než byl původně vytvořen), lze ho přemisťovat a ořezávat. Ořezávání je užitečné například tehdy, pokud uživatel z referenčního výkresu pro svoji práci potřebuje jen malou část. Pomocí jednoduchého mechanismu je možné určený referenční výkres otevřít jako aktivní a aktivně ho vytvářet a měnit, ovšem pouze za předpokladu, že uživatel má k tomuto výkresu přístupová práva.


Poslední úprava: 16.6.2008 14:04
(c) 2007-2020 axis, spol. s r.o.