+
cesta:
Úvodní stránka>CAD
menu:
tlacitkoCAD LeXikontlacitkonaše službytlacitkoCADtlacitkoBentley WebtlacitkoMicroStationtlacitkoBuildingtlacitkoGeospatialtlacitkoRastrové produktytlacitkoProjectWisetlacitkoAplikacetlacitkoCeník Bentley produktů 2022tlacitkoCeník služeb - BentleytlacitkoSelecttlacitkoDiskusní skupinytlacitkoArchiv produktůtlacitkoFAQtlacitkohardwaretlacitkoo firmě
CAD

CAD

Logo BentleyZkratka CAD (Computer Aid Design – česky Počítačem podporované projektování) se používá od poloviny osmdesátých let - od doby, kdy první nesmělé laboratorní pokusy vytvářet (jakoukoliv) projektovou dokumentaci přešly do praxe a do projekčních kanceláří.

I když se tři písmena ve zkratce nezměnila, jejich význam se výrazně rozšířil a posunul. CAD před dvaceti lety znamenal především postup, jak do počítače přenést dokumentaci, kterou by projektant, architekt, konstruktér, geodet nebo kartograf vykreslili na papír. Dnes je „kreslení pomocí počítače“ jen nepatrnou, i když stále velmi potřebnou součástí pracovního toku, ve kterém inženýři (nejen jednotlivci, ale celé pracovní týmů) vytvářejí své projekty.

Firma axis je partnerem americké firmy Bentley, která je výrobcem a dodavatelem komplexního CAD řešení na bázi programu MicroStation a mnoha doprovodných a rozšiřujících řešení (nejen pro různé profese, ale i pro různé typy úloh). Základní obecný grafický systém MicroStation V8 XM slouží k vytváření projektové dokumentace, mapových podkladů, liniových schémat, 3D modelů staveb – včetně vyspělých vizualizací a animací apod. Jeho lehčí a levnější bratr – PowerDraft V8 XM obsahuje tytéž možnosti jako MicroStation, avšak pouze při práci ve 2D, možnosti PowerDraftu ve 3D jsou omezené.

Jak MicroStation, tak i PowerDraft umí zobrazovat a zpracovat tzv. hybridní kresbu – kombinaci vektorové kresby a rastrového podkladu. Pokud by uživatel potřeboval s rastrovým podkladem aktivně pracovat a měnit (čistit, doplňovat, vektorovat) ho přímo v prostředí MicroStationu, pak může použít aplikaci Descartes (editace barevných rastrů) nebo aplikaci I/RAS B (editace černobílých rastrů).

Řídící pracovníci a kolegové mohou kdykoliv do rozpracované projektové dokumentace nahlédnou a případně ji připomínkovat, slouží k tomu programy Bentley Redline a Bentley View.

Pro jednotlivé profese nabízejí Bentley velmi pestrou škálu programů a aplikací, které navazují na program MicroStation. Bentley Architectural, GenerativeComponents a Bentley speedikon pro stavaře a architekty. Aplikace Bentley InRoads a Bentley MX jsou určeny pro projektanty liniových staveb – silnic, železnic a mostů.

Pro kartografy, geodety, státní správu, správce sítí a pro každého, kdo vytváří nebo využívá data z GIS (geografických informačních systémů) je připravena aplikace Bentley Map.

ProjectWise je celopodnikový systém pro vzájemnou spolupráci, sdílení a uchování různých typů dat, nejen inženýrské a projektové dokumentace.

Kompletní nabídku Bentley produktů naleznete na webových stránkách firmy Bentley.

Axis pomůcky je soubor aplikací vytvořených pracovníky firmy axis, jako doplňky pro MicroStation a PowerDraft. Jednotlivé nezávislé aplikace řeší dílčí rutinní problémy, na které standardní nástroje a postupy MicroStationu a PowerDraftu nestačí.

Majitel licence jakéhokoliv Bentley produktu se může stát abonentem SELECT programu. Tato placená služba – roční poplatek se odvíjí od počtu zakoupených licencí – přináší uživatelům řadu výhod: jmenujme zde alespoň jednu: okamžitý a bezplatný upgrade na novou verzi.

Související odkazy


Poslední úprava: 6.7.2008 03:47
(c) 2007-2024 axis, spol. s r.o.