+
cesta:
Úvodní stránka>CAD>Aplikace>Pomůcky (axis)
menu:
tlacitkoCAD LeXikontlacitkonaše službytlacitkoCADtlacitkoBentley WebtlacitkoMicroStationtlacitkoBuildingtlacitkoGeospatialtlacitkoRastrové produktytlacitkoProjectWisetlacitkoAplikacetlacitkoPomůcky (axis)tlacitkoAktivReftlacitkoBoBuGratlacitkoBunPrevtlacitkoBunVeltlacitkoHroMeDeltlacitkoKřižníktlacitkoNaNajezdtlacitkoNatoBuntlacitkoNatoTexttlacitkoNaVrstvytlacitkoObsaDoVyktlacitkoPetlicetlacitkoPM_TexttlacitkoPriRastlacitkoPriSeztlacitkoPriVseReftlacitkoRadPrvkutlacitkoRefPlustlacitkoRozkladtlacitkoSezReftlacitkoSouraDoVyktlacitkoSpádnicetlacitkoSpoReftlacitkoSpoSepytlacitkoStaničáktlacitkoSumBuntlacitkoUpraKotytlacitkoVelTexttlacitkoVytaBuntlacitkoVytaTexttlacitkoNORMYtlacitkoKÓDOVÁNÍtlacitkoKONVtlacitkoVýztužtlacitkoiNGs_Geo CZtlacitkoTriCStlacitkoCeník Bentley produktů 2022tlacitkoCeník služeb - BentleytlacitkoSelecttlacitkoDiskusní skupinytlacitkoArchiv produktůtlacitkoFAQtlacitkohardwaretlacitkoo firmě
Pomůcky (axis)

Pomůcky (axis)

Pomůcky pro MicroStation lze zakoupit buď jednotlivě nebo jako komplet.

Cena kompletu pomůcek (bez DPH): 12 600Kč

 

AktivRef
prohození aktivního výkresu za referenční podle vybraného prvku
BoBuGra
převedení bodových buněk na grafické
BunVel
zvětšení/zmenšení buněk
BunPrev
různé nářadí pro buňky - vytažení buněk, sdílení již umístěných buněk, rozložení sdílených buněk, změna vztažného bodu buňky v knihovně, přejmenování buněk ve výkresu a pročištění definic buněk
HroMeDel
měření délky všech prvků, jež odpovídají zadným atributům
Křižník
umístění mřížky buněk a popis souřadnic bodu mřížky
NaNajezd
hromadné nastavení nájezduschopnosti prvků
NatoBun
otočení buněk o zadaný úhel, či narovnání buněk (zruší natočení buněk)
NatoText
otočení textů o zadaný úhel, či narovnání textů (zruší natočení textu)
NaVrstvy
různé nástroje pro vrstvy - přesun prvků do vrstev dle tabulky
ObsaDoVyk
umístění obsahu či obvodu vybraného prvku do výkresu
Petlice
správa zámků výkresů
PM_Text
snížení / zvýšení hodnoty textu o zadaný přírůstek
PriRas
připojení rastrového referenčního výkresu v zadaném měřítku
PriSez
připojení výkresů dle zadaného seznamu (textového souboru) jako referenčních výkresů
PriVseRef
připojení všech výkresů v zadané složce jako referenčních výkresů
RadPrvku
změna pořadí prvků ve výkresu
RefPlus
obohacení nástrojů pro referenční výkresy: zamknutí referenčního výkresu, informace o referenčním výkresu, odstranění hranice oříznutí
Rozklad
rozklad prvků
SezRef
uložení seznamu připojených referenčních výkresů
SouraDoVyk
umístění souřadnic bodu do výkresu
Spádnice
umisťování spádnic
SpoRef
spojování výkresů
SpoSepy
spojování sousedících útvarů
Staničák
umisťování značek staničení podél prvků
SumBun
spočtení výskytů buněk ve výkresu
UpraKoty
různé nářadí pro kóty - vyčlenění či odstranění segmentu z řetězcové či sdružené kóty, volné přesunutí textu kóty
VelText
zvětšení/zmenšení velikosti textu
VytaBun
vytažení a očištění buněk ve výkresu
VytaText
vytažení a očištění textů ve výkresu

Související odkazy


Poslední úprava: 8.8.2008 23:58
(c) 2007-2023 axis, spol. s r.o.