+
cesta:
Úvodní stránka>CAD>Archiv produktů>GeoGraphics
menu:
tlacitkoCAD LeXikontlacitkonaše službytlacitkoCADtlacitkoBentley WebtlacitkoMicroStationtlacitkoBuildingtlacitkoGeospatialtlacitkoRastrové produktytlacitkoProjectWisetlacitkoAplikacetlacitkoCeník Bentley produktů 2020tlacitkoCeník služeb - BentleytlacitkoSelecttlacitkoDiskusní skupinytlacitkoArchiv produktůtlacitko3DArchtlacitkoMicroStation/JtlacitkoGeoGraphicstlacitkoPowerMap FieldtlacitkoBuildingtlacitkoFAQtlacitkohardwaretlacitkoo firmě
GeoGraphics

MicroStation GeoGraphics

Výkonný prostředek pro geografické inženýrství

MicroStation GeoGraphics (www.axis.cz)

MicroStation GeoGraphics je integrovaný CAD/GIS produkt s kvalitními rastrovými a vektorovými nástroji, který byl vytvořen pro uživatele i pro vývojáře aplikací. GeoGraphics je plně zabudován do MicroStationu a obsahuje nástroje pro vstup, správu, analýzu a vizualizaci geografických informací v prostředí MicroStationu.

Téměř všechny postupy při tvorbě map vyžadují určité množství uživatelských přizpůsobení, a proto byl GeoGraphics od základu navržen nejen jako prostředí pro koncového uživatele, ale také jako vývojová platforma. Otevřená architektura nabízí široký rozsah funkcí pro vytváření map, které uživateli umožňují zvýšit výkonnost produktu a vytvářet uživatelské aplikace.

Geografické inženýrství - soužití CAD a GIS

MicroStation je průmyslový standard pro vytváření, správu a manipulaci s grafickými daty, která se využívají při správě a vytváření mapod. GIS poskytuje technologii nabízející prostorovou analýzu používanou v rozhodovacích procesech, plánování a řešení problémů. GIS kombinuje prostorové informace a negrafická data s nástroji, které umožňují uživateli zkoumat jejich vzájemné vztahy. I když CAD i GIS pracují se stejným typem dat, často jsou považovány za oddělené a odlišné oblasti.

GeoGraphics v sobě spojuje to nejlepší z CAD a GIS technologií bez omezení výkonu a flexibility a doplňuje MicroStation možnostmi prostorové analýzy, vylepšenými databázovými možnostmi, nástroji pro zpracování rastrových dat a řadou dalších funkcí.

Tvorba map pomocí mapových objektů

Filozofií produktu MicroStation GeoGraphics je návrh informací založený na mapových objektech, který umožňuje uživateli pracovat s daty pomocí známých termínů. Mapový objekt je kombinací logického jména prvku, způsobu zobrazení, databázových atributů a uživatelem definovaných metod. Tyto metody nebo operace definují způsob, podle kterého je možné mapový objekt vytvořit, změnit a zpracovat, a může obsahovat libovolnou kombinaci příkazů a nástrojů MicroStationu, maker v jazyce MicroStation BASIC, MDL a Java. Přístup k mapovým objektům je zprostředkován pomocí Správce mapových objektů, který nabízí jednoduché a intuitivní rozhraní. To uživateli umožňuje plně se soustředit na vlastní práci, aniž by se zabýval podrobným mechanismem vstupu a zpracováním dat.

Návrh založený na používání mapových objektů umožňuje existenci mnoha mapových objektů v rámci jednoho logického celku (například vrstvy). Mapové objekty lze zobrazovat buď podle definovaných pravidel, nebo se změněným vzhledem (změna je závislá na zadaných, v daném okamžiku aktuálních podmínkách a kritériích). Tak lze jednoduše a rychle rozlišovat různé třídy mapových objektů. Skupiny mapových objektů lze hierarchicky seřazovat, a tak určovat jejich vztah. V situacích, kdy se různé mapové objekty překrývají (například hranice různých území), lze vytvořit jednoho fyzického představitele pro více různých mapových objektů, a tím omezit duplicitní data.

Integrovaná správa knihovny map

Pomocí generalizovaného zobrazení map a aktivního prostorového indexu může uživatel velmi rychle nalézt a zpracovat požadovanou mapu. To znamená, že uživatel se může snadno orientovat ve velké složité knihovně map bez potřeby znát podrobnosti o způsobu ukládání souborů s mapami v rámci projektu. GeoGraphics lze rovněž použít ve spojení s produkty řady ModelServer TeamMate (systém pro správu dokumentů), který poskytuje víceuživatelský přístup a zabezpečení dat pro všechny dokumenty daného projektu.

Projekt - základní datová forma

Negrafická i grafická data jsou sdružena v projektu. V daném okamžiku GeoGraphics "zpracovává" jeden projekt, proto je vhodné navzájem související data, mapy, definice mapových objektů apod. udržovat právě v rámci určitého projektu. Parametry "chování" projektu lze ovlivnit při otevření (zprovoznění) projektu. Vytvoření a otevření projektu výrazně usnadní Průvodce, který přístupnou formou uživatele informuje, jak si při tvorbě/otevření projektu počínat.

Tvorba čistých a přesných dat

GeoGraphics poskytuje řadu nástrojů pro tvorbu a ověřování platnosti map, které zajistí, že uživatel dokáže rychle nalézt a vyřešit vzniklé konflikty. To pomáhá udržovat data v takovém stavu, že dávají při analytických operacích přesné výsledky. K dispozici jsou nástroje pro nalezení a odstranění duplicitních a překrývajících se linií, nepropojených čar a průsečíků, přesahů a fragmentů. Toleranci, v jaké mají tyto nástroje pracovat, je možné určit. Všechny prostředky pro čištění a úpravu dat lze vracet nástrojem Zpět, takže v případě nežádoucích výsledků lze čistící proces odvolat. Speciální nástroje pro zvýraznění "nežádoucích geometrických jevů" zajistí rychlou identifikaci topologických problémů a kolizí.

Inteligentní mapy

Přidání inteligentních prvků (objektů, které vědí, jak se mají chovat) do stávajících map pomocí nástrojů pro práci s mapovými objekty je rychlé a efektivní a může být provedeno pro celou mapu najednou. Texty v mapě se mohou měnit automaticky podle údajů uložených v databázi.

Prostorová analýza a topologie

Booleovské operace, jako je například průnik nebo sjednocení, umožňují uživatelům zjistit prostorové vztahy mezi jednotlivými vrstvami dat. GeoGraphics používá metodu, při které je výpočet topologie prováděn za běhu programu, a tak jsou vždy k dispozici skutečně aktuální informace. Tento způsob výpočtu topologie "na vyžádání" umožňuje uživateli tvorbu virtuálních topologických vrstev obsahujících body, čáry a mnohoúhelníky. Tyto topologické vrstvy se používají pro provedení prostorových operací, jako jsou průniky, sjednocení a sousedství, které je možné dále zpracovat pomocí standardních SQL dotazů. Nástroje GeoGraphicsu pro vytváření zón mohou uživateli pomoci při ověřování přímých vztahů mezi jednotlivými mapovými objekty.

Spolupráce s databázovými systémy

MicroStation GeoGraphics obsahuje řadu rozšíření, která zlepšují možnosti MicroStationu při práci s externími databázemi. Návrhář SQL dotazů pomáhá uživateli sestavovat databázové dotazy (pohodlnou metodou "Uchop a přetáhni") a vyhledávat podle nich mapové objekty v připojených mapách v rámci celého projektu. Databázové rozhraní MicroStationu umožňuje uživateli vytvářet a spravovat propojení mezi mapovými objekty a negrafickými atributy, které mohou být uloženy v různých MicroStationem podporovaných databázích.


Poslední úprava: 27.6.2008 03:48
(c) 2007-2020 axis, spol. s r.o.