+
cesta:
Úvodní stránka>CAD>Building>Speedikon
menu:
tlacitkoCAD LeXikontlacitkonaše službytlacitkoCADtlacitkoBentley WebtlacitkoMicroStationtlacitkoBuildingtlacitkoSpeedikontlacitkoGeospatialtlacitkoRastrové produktytlacitkoProjectWisetlacitkoAplikacetlacitkoCeník Bentley produktů 2020tlacitkoCeník služeb - BentleytlacitkoSelecttlacitkoDiskusní skupinytlacitkoArchiv produktůtlacitkoFAQtlacitkohardwaretlacitkoo firmě
Speedikon

Bentley Speedikon

Bentley Speedikon je staronové řešení pro projektování pozemních staveb nad systémem MicroStation, PowerDraft nebo AutoCAD. Od roku 1991 je možné používat speedikon jako nadstavbu nad MicroStationem (tehdy V4), po mnoha letech se speedikon na Bentley platformu vrací, vylepšený, uživatelsky příjemnější, výkonnější a bohatší. A nyní i český, přesněji česko-slovenský. Firma axis ve spolupráci se slovenskou firmou Ings připravila českou mutaci a československý dataset (katalog stavebních prvků, zařizovacích předmětů, výplní otvorů ap.)

Různorodé úlohy - obdobné řešení

Speedikon obsahuje nástroje a postupy pro různé typy architektonických a stavebních úloh. Vyřeší rychlý hmotnostní "náčtrtek", kompletní projektovou dokumentaci včetně různých typů řezů, vytváření dílčích detailů, sestavování tiskových sestav a ve spolupráci se standardními postupy MicroStationu též i vizualizaci včetně animačních technik. Může být použit nejen na projektování rodinných domků, ale i na rekonstrukce historických budov, výstavbu technologických celků, nádraží, průmyslových staveb továrních hal ap. Je zajištěna podpora evropských norem DIN, SIA, ap.

Podpora zažitých standardů

Pokud uživatel zvládá obvyklé MicroStation akce typu práce s AccuDraw, referenční výkresy, souřadnicové systémy, 3D modelář, vše je možné používat bez omezení i při práci s nástroji speedikonu. Podporovány jsou jak základní formáty DGN a DWG, tak i jiné formáty (DXF, SHP,...), které je možné do systému importovat.

2D nebo 3D? Obojí!

Speedikon je primárně systém pro 3D projektování, avšak jednoduchým "trikem" - pomocí Správce podlaží - si uživatel může zamknout Z-ovou souřadnici a pracovat v určené rovině (nebo - je-li to potřeba - i nad, či pod ní). Jeho práce je sice "jen 2D", ale systém konstruuje plně 3D objekty. Jinak řečeno: Uživatel kreslí půdorys, jak je navyklý, systém on-line staví 3D dům. V různých pohledech je možné sledovat různé typy výkresů, jak průběžně vznikají (půdorys, nárys,...) - včetně axonometrie a perspektivy a renderingu.

Filtry aneb co je třeba právě teď vidět a co potřebujeme skrýt

Pomocí primitivního mechanismu - filtrů - je možné snadno na "jeden povel" zobrazovat vytvářený model (včetně referencí) podle zadaných pravidel. Například: Pouze stávající stav, pouze nový stav,  přestavby, protipožární technika, kanalizace, výplně otvorů, ap. A to i v závislosti na daném měřítku (určité detaily jsou právě zanedbány). Pomocí filtrů může uživatel snadno ovlivnit, jaký výkres bude zobrazen popř. vytištěn: S detaily (či bez). Únikové cesty, protipožární opatření, vzduchotechnika, využití vnějších ploch, výměry a popisy místností, dílenské detaily, prováděcí plány ap.

Práce v týmu

Speedikon výrazně podporuje pracovní týmy s dobře rozdělenou pracovní náplní. Sdílení dat (zařizovací předměty, vzorové rozpisky, kusovníky, šablony tiskových sestav, fonty, materiály pro 3D vizualizace) zajišťuje speedikon ve spolupráci s MicroStationem. Společná data jsou pro všechny pracovníky v týmu dostupná podle jejich potřeb. Např. "správce nábytku" může knihovny buněk se židlemi, stoly ap. otevírat i pro zápis, a tak pro své kolegy vytvářet potřebná data. Ostatní členové projekčního týmu tento soubor mohou používat jen-pro-čtení. Připravený nábytek mohou do výkresu osazovat, avšak nikoliv ho měnit, či "vylepšovat".

BIM (Building Information Modeling)

Speedikon dodržuje tento ve světě uznávaný a používaný standard. Celá projekční práce se odehrává ve 3D modelu budov(y) s podlažími, stavebními dílci, místnostmi a plochami za přísného dodržování fyzikálních pravidel a úzů. Generování všech částí projektové dokumentace (půdorysy, řezy, sluneční studie, animační sekvence, pohledy, tiskové sestavy, seznamy použitých materiálů, kusovníky, rozpisky ap.) probíhá snadno, rychle, kdykoliv. Všechny informace mají k dispozici všichni účastníci projekčního procesu, a to kdykoliv. Specializované nástroje zajistí tvorbu (a následné manipulování) obvyklých stavebních prvků: Stěny (i sendvičové) různých tvarů a profilů, desky, stropy, podlahy, izolace, vzpěry, sloupy, nosníky, schodiště, okna, výklenky, dveře, otvory, nábytek, fasády, zábradlí, žebříky, ocelové konstrukce ap. Všechny součásti stavby je možné libovolně definovat a konfigurovat pro interakci s jinou součástí - např. jak proběhne styk dvou různých typů stěn.

Československá data

Uživatel může využívat databanku (tzv. dataset) stavebních prvků a objektů podle "národnosti".  Kromě již zavedených datasetů (US, GB, France, Germany,...) je připravován i originální československý dataset pro uživatele v České a  Slovenské republice. "Československý" projektant tak okamžitě dostává do ruky mohutný nástroj, který může nejen při své práci využívat, ale především ho lze podle vlastních potřeb a katalogů upravovat a rozšiřovat.


Poslední úprava: 19.10.2010 10:17
(c) 2007-2020 axis, spol. s r.o.