+
cesta:
Úvodní stránka>FAQ
menu:
tlacitkoCAD LeXikontlacitkonaše službytlacitkoCADtlacitkoBentley WebtlacitkoMicroStationtlacitkoBuildingtlacitkoGeospatialtlacitkoRastrové produktytlacitkoProjectWisetlacitkoAplikacetlacitkoCeník Bentley produktů 2022tlacitkoCeník služeb - BentleytlacitkoSelecttlacitkoDiskusní skupinytlacitkoArchiv produktůtlacitkoFAQtlacitkohardwaretlacitkoo firmě

Často kladené dotazy (FAQ)

Co trápí někoho jiného a mohlo by potrápit i vás...

Nelze zobrazit vrstvy ve výkresu

Převzal jsem od kolegy výkres DGN a zjistil jsem, že některé vrstvy jsou v dialogu Zobrazení vrstev nedostupné – ztlumené. Nemohu je zobrazit. Proč?

Podrobnosti

Kolega pravděpodobně u těchto vrstev zapnul přepínač Zmrazena, nebo naopak vypnul přepínač Zobrazeno. Pokud provedl jeden z těchto kroků, viditelnost takové vrstvy nelze zapnout v žádném pohledu – se zmrazenou vrstvou nelze dělat vůbec nic, pouze ji „odmrazit“, „nezobrazenou“ vrstvu lze určit jako aktivní. Oba přepínače lze nastavit v editovatelném seznamu v dialogu Správce vrstev, nebo v dialogu Vlastnosti vrstev (pravé tlačítko v tomto seznamu/Vlastnosti).Zobrazení vrstev (www.axis.cz)


Poslední úprava: 17.6.2008 14:17

Nepřesná čísla při měření obsahu více prvků najednou

Uzavřené prvky (mnohoúhelníky a uzavřené řetězce) vyberu do výběrové množiny. Spustím nástroj Změřit obsah – panel nástrojů Měřit. Metoda je nastavena na Prvek. Datovým bodem potvrdím výběrovou množinu. Výsledek vypsaný do okna Parametry funkce (popř. do Stavového řádku) je nesprávný.

Podrobnosti

Jedná se o chybu MicroStationu V8, která již byla nahlášena a měla by být odstraněna. Při velkém počtu prvků ve výběrové množině (řádově desítky) nástroj na výpočet obsahu nezpracuje některé prvky z výběrové množiny a do celkového obsahu tyto prvky nezařadí. Proto nedoporučujeme tento postup používat pro jeho nespolehlivost. Je zajímavé, že tato chyba se projeví pouze u MicroStationu V8, pokud se stejný postup na stejné výběrové množině provede v MicroStationu/J (popř. starší verzi), tak je výsledek vypsán správně. Pravděpodobnost, že obsah bude spočítán nesprávně, stoupá s počtem a komplikovaností měřených uzavřených prvků. Stručně řečeno: u čtverců je výskyt chyby menší, než u obecných mnohoúhelníků s mnoha vrcholy.


Poslední úprava: 9.9.2008 11:53

Problém s pružným nájezdem

Při vytváření úseček v MicroStationu V8 mi občas nefunguje pružný nájezd a také nejsem schopen vytvořit úsečku, které je rovnoběžná s jinou, i když používám režim nájezdu Rovnoběžně. Co dělám špatně?

Podrobnosti

Při vytváření úseček nepoužívejte nástroj Umístit úsečku, který je již zastaralý, protože takřka nekomunikuje s pružným nájezdem a neumí využívat speciální nájezdové režimy. Používejte výhradně nástroj Umístit SmartLine, který to dokáže. Nelekejte se toho cizokrajného názvu, protože i tímto nástrojem nakreslíte „obyčejnou“ úsečku.


Poslední úprava: 17.6.2008 14:38

Nástroj na změnu směru úsečky - PowerDraft

Používám Bentley PowerDraft V8.5 a v něm nefunguje nástroj na změnu směru úsečky, lomené čáry apod., jak jsem na něj byl zvyklý v MicroStationu. Je možné ho něčím nahradit?

Podrobnosti

Nástroj pro změnu směru lineární prvku tak, že koncový bod se stane počátečním a naopak, je v MicroStationu panelu nástrojů Změnit křivku – i když dokáže „obrátit“ nejen křivku, ale i úsečku, lomenou čáru, obdélník apod. Nástroje pro práci s křivkami nejsou v PowerDraftu k dispozici (jedno z omezení oproti „velkému“ MicroStationu), avšak „obracení prvků“ je možné provádět i v PowerDraftu V8.5.00.64 pomocí příkazu (není na žádné ikoně) CHANGE DIRECTION. Tento příkaz je možné používat až v této verzi, v předešlé verzi PowerDraftu (8.01.02.20) tento příkaz nefunguje.


Poslední úprava: 8.9.2008 16:53

Problém s úpravou textu

Pracuji s DGN V7. Při editaci víceřádkového textu vytvořeného v MicroStationu/J (popř. ve starší verzi) se text nezobrazí správně v dialogu Textový editor. A tak text nemohu řádně upravit. Musím ho napsat znovu.

Podrobnosti
přednostní nastavení

Narazil jste na nekonzistentnost mezi DGN V7 a MicroStation V8. Pokud však při editaci textu použijete původní (MicroStation/J) dialog Textový editor, bude se do něj textový prvek vypisovat pro editaci správně. Volbu, zda používat nový, nebo starý Textový editor provedete v Přednostním nastavení (nabídka Prostředí/Přednostní nastavení). Dialogové okno = starý. Textový procesor = nový.


Poslední úprava: 8.9.2008 16:52

Nelze uložit buňky do DWG

Při ukládání DGN V8 výkresu do formátu DWG (jakéhokoliv) se objevila zpráva, že buňky nelze uložit, protože nastala chyba vnoření. Některé buňky se skutečně do DWG neuložily. Co se to děje a jak se tomu vyhnout?

Podrobnosti

Buňky v MicroStationu mohou mít „stromovou strukturu“. Buňka může obsahovat jinou buňku, a ta zase jinou buňku atd. Vnitřním buňkám se říká vnořené. Pokud je vnořených buněk příliš mnoho, nebo jsou příliš velké, pak je není možné uložit do formátu DWG a „převodní“ procedura se ozve. Řešení jsou možná dvě: A) nepoužívat buňky, které obsahují jiné buňky. B) Pokud takové buňky již ve výkresu jsou umístěny – zpravidla jako „důsledek“ používání nějaké aplikace – pak je před uložením do DWG rozložte nástrojem Rozložit prvek.


Poslední úprava: 8.9.2008 16:52

Světelný zdroj svítí velmi málo

Chci umístit do 3D modelu světelný zdroj. Využívám toho, že mi MicroStation nabízí v kolonce Název předem definované světelné zdroje. Avšak tato světla svítí velmi málo. Proč?

Podrobnosti

Tyto předdefinované světelné zdroje můžete upravit – například tím, že zvýšíte jejich jas a intenzitu – viz položky v dialogu Definovat světlo. Výběrem nachystaného světelného zdroje nejste „ochuzeni“ o možnosti dalšího nastavení.

jas a intenzita definovat světlo

Poslední úprava: 9.9.2008 10:26

Přidání materiálů do MicroStationu V8

Při práci s materiály při 3D vizualizacích jsem si navykl na řadu materiálů, palet, vzorů a nerovností z MicroStationu/J. Při přechodu na MicroStation V8 jsem náhle zjistil, že velká část těchto připravených dat v nové verzi chybí. Jak se k nim mohu vráti

Podrobnosti

MicroStation V8 je opravdu velmi ochuzen o pestrou škálu vzorů, nerovností, materiálů a palet. Oproti MicroStationu/J jsou sice přidány nové procedurální textury do palety PROCTEXT.PAL, ale většina starých, „obyčejných“ materiálů chybí. Lze je však snadno do nového MicroStationu V8 přidat. Stačí zkopírovat soubory *.PAL, *.GIF/JPG z příslušných adresářů v MicroStationu/J do stejných adresářů v MicroStationu V8. Jedná se o tyto adresáře:

../workspace/systém/materials

../workspace/systém/materials/pattern

../workspace/systém/materials/bump

Je možné „staré“ materiály dát do jiného adresáře, pak je však nutné MicroStationu říci, kde je má najít, a to provedete pomocí konfiguračních proměnných MS_MATERIAL, MS_PATTERN a MS_BUMP.


Poslední úprava: 9.9.2008 10:26

3D při uložení DWG výkresu do DGN

Při uložení DWG výkresu do DGN V8 (nebo i DGN V7) mi vždy vznikne DGN výkres, jenž je 3D. Mohu tomu nějak zabránit? Původní DWG výkres je pouze 2D a „třetí rozměr“ v DGN mi překáží.

Podrobnosti

DWG výkres je vždy (z definice tohoto formátu dat) 3D, i když je v něm nakreslena jen 2D kresba. A uživatel na tuto kresbu ve všech pohledech hledí „shora“, jako na půdorys. Při ukládání do DGN MicroStation nedokáže třetí rozměr automaticky zničit, a proto výsledný DGN výkres je vždy 3D. Ukrácení o Z-souřadnici je možné provést dodatečně pro DGN výkres pomocí Exportu/2D (nabídka Soubor).


Poslední úprava: 9.9.2008 10:40

Nerealisticke stínování 3D modelu pomocí raytracingu

Stínuji 3D model pomocí raytracingu. Zatímco v MicroStationu/J vše vyhlíželo realisticky, tak najednou v MicroStationu V8 je vše velmi přesvětleno a působí to naprosto nerealisticky.

Podrobnosti
Stínování modelu

Je třeba vědět, že V MicroStationu V8 přibyly nové možnosti raytracingu.

Pomocí přepínače Realistické osvětlení je možné nastavit Jas a Kontrast, a to jak před provedením renderingu (v dialogu Raytracing – nabídka Nastavení/Rendering/Raytracing) tak i po provedení renderingu do pohledu (v okně Parametry funkce je možné jas a kontrast ubírat/přidávat pomocí posuvníků). Pokud si přepínač Realistické osvětlení vypnete, pak bude stínování probíhat podle zvyklostí MicroStationu/J.


Poslední úprava: 9.9.2008 10:45

Odstranění použité vrstvy z výkresu

Jak odstranit z výkresu nepotřebnou vrstvu, avšak použitou vrstvu? A to včetně prvků v ní ležících. V dialogu Správce vrstev to provést nemohu, je mi odpovězeno, že ve výkresu jsou nějaké prvky, a proto odstranění neproběhne. Musím prvky nejprve smazat ručně, a teprve poté odstranit vrstvu. Nelze tento postup nějak urychlit?

Podrobnosti

V MicroStationu a PowerDraftu V8 2004 Edition (8.05.00.64) je k dispozici nový příkaz LEVEL PURGE, který provede odstranění vrstvy (přesněji: odstranění její definice). Pokud jsou v této odstraňované vrstvě nějaké prvky, pak jsou přesunuty do implicitní vrstvy (taková vrstva v každém DGN výkresu musí existovat, má číslo 0, ale jmenovat se může různě). Syntaxe příkazu je tato:LEVEL PURGE název-vrstvy

Odstraní vrstvu, pokud vrstva obsahuje prvky, jsou přesunuty do implicitní vrstvy.

LEVEL PURGE vrstva1 vrstva2 vrstva3

Odstraní všechny vyjmenované vrstvy a prvky přesune do implicitní vrstvy.

LEVEL PURGE dest:cílová-vrstva vrstva2

Odstraní vrstvu2 a prvky přesune do cílové-vrstvy.Poslední varianta příkazu LEVEL PURGE ukazuje, jak je možné prvky z jedné, ale i více vrstev, přesunout do zvolené „odkládací“ vrstvy (označena „DEST:“) . Tímto způsobem je možné prvky „jakoby“ smazat, stačí, když odkládací vrstva nebude v pohledech vidět a prvky z ní budou průběžně odstraňovány nástrojem Smazat prvek.


Poslední úprava: 9.9.2008 11:51

Modelovací nástroje pro vytváření 3D objektů nefungují

Pracuji ve 3D výkresu. Vytváření 3D primitivních objektů (kvádr, kužel, vytažení 2D profilu apod.) z panelu „3D základní objekty“ funguje bez problémů, avšak při používání Booleovských nástrojů v panelu „3D upravit“ je sice možné určit tělesa (např. při vytváření průniku), avšak operace se neprovede.

Podrobnosti
Modelovací nástroje pro vytváření 3D objektů (tzv. SmartSolids) nefungují, popřípadě fungují jen někdy.

Objemový modelář je choulostivý na situace, kdy se modelování provádí „ve velmi velkých souřadnicích a s nedostatečnou přesností“ – např. tehdy, pokud objekty vytváříte v reálných geodetických souřadnicích (JTSK) a nemáte správně rozlišení pracovních jednotek. Jakmile tělesa přesunete blíže ke středu souřadnic, tak Booleovské nástroje budou pracovat správně. Zda tato chyba nastane, závisí také na nastavení pracovních jednotek, především na jejich rozlišení (viz dialog Další nastavení jednotek).

Tedy: Pokud Booleovské nástroje nepracují, mělo by pomoci přesunutí zpracovávaných 3D objektů do počátku souřadnic.

POZOR! Změna hodnot v dialogu Další nastavení jednotek (změna rozlišení nebo pracovní přesnosti) vede ke změně velikosti již existujících prvků! Proto ji provádějte jen v prázdném výkresu.


Poslední úprava: 9.9.2008 10:47

(c) 2007-2024 axis, spol. s r.o.